Byli członkowie

 
Lesław Lelek

Zbigniew Łęga

Andrzej Kempiński Zbigniew Walczyk
Jarosław Szladewski Stanisław Borowski
Kret Zenon Hejber Grzegorz

Sikorski Andrzej