O nas

Lions Club Elbląg

Nr klubu: 54341
Wieczór inauguracyjny: 22.05.1993 r.
Mentor: Alojzy Bończa–Tomaszewski 
Klub wprowadzający: LC Rastede – Niemcy
Adres siedziby: 82 – 300 Elbląg 
                       pl. Słowiański 1  
Strona internetowa: www.lc.elblag.com.pl
e-mail: lc@elblag.com.pl

Wieczór inauguracyjny klubu – Zamek w Malborku (22.05.1993 r.)

Wieczór inauguracyjny klubu – Zamek w Malborku (22.05.1993 r.) 
(od lewej stoją: Günter Kusian – LC Rastede, Gerd Dallmann – District 111 NB,
Janusz Gierulski – LC Elbląg, Alojzy Bończa – Tomaszewski – LC Neptun Gdańsk)

PROGRAMY STAŁE:

 • Dom Dziecka w Elblągu do 1999 r. – dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia oraz wyjazdów rekreacyjnych młodzieży;
 • Dom Dziecka w Marwicy od 1997 – pomoc w remontach i zakupie wyposażenia, a także dofinansowanie wyjazdów na ferie, w tym obóz żeglarski połączony z kursem żeglowania;
 • SP 25 w Elblągu – współfinansowanie corocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych;
 • Finansowanie wakacyjnych wyjazdów na międzynarodowe obozy w ramach Youth Exchange dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z elbląskich szkół ponadgimnazjlanych – od 2007 r.

 

Inne zrealizowane projekty:

 • stypendia naukowe dla dwójki niepełnosprawnych studentów, obecnie absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i PWSZ w Elblągu;
 • pomoc gwiazdkowa rodzinom – przekazanie zebranej odzieży i innych przedmiotów rodzinom z byłych PGR-ów z byłego woj. elbląskiego – akcja kilkakrotna;
 • współfinansowanie organizowania „choinek noworocznych” dzieciom z Polskiego Związku Niewidomych;
 • doposażenie w sprzęt specjalistyczny Przychodni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu;
 • wsparcie finansowe miejscowego Ośrodka Hipoterapii dal dzieci z porażeniem mózgowym;
 • zakup sprzętu dla przedszkoli specjalistycznych nr 15 i 19 w Elblągu;
 • pomoc osobom starszym – zakup sprzętu AGD;
 • zakup sprzętu AGD dla Hospicjum Kwidzyńskiego w Kwidzynie;
 • dofinansowanie ogólnopolskiej akcji „Uśmiech Dziecka”;
 • dofinansowanie Międzynarodowego Obozu Wymiany Młodzieży organizowanego przez LC Truso w 2007 r;
 • wspieranie programów Lions Club International Fundation m. in. Sight First i Sight Fist II.

Lion Ireneusz Sowa – wyróżniony Melvin Jones Fellowship w otoczeniu kolegów klubowych

Lion Ireneusz Sowa – wyróżniony Melvin Jones Fellowship w otoczeniu kolegów klubowych

Współpraca, osiągnięcia:

 • współpraca z klubami Lions Okręgu 111 NB Niemcy;
 • w kadencji 1998-1999 gubernatorem okręgu 121 Polska był Józef Hryniewicz;
 • LC Elbląg był klubem wprowadzającym dla:
  • LC Senatu Gliwce 1997 r.
  • LC Trus Elbląg 1999 r.
  • Leo Club Elbląg 2004 r.

 

Źródła pozyskiwania funduszy: 

 • Organizowanie corocznych balów charytatywnych w okresie karnawału, na których:
  o prowadzi się aukcje dzieł sztuki – obrazy, grafiki, rzeźby – przekazywane przez artystów (aukcje prowadził    m. in. satyryk Marcin Daniec i aktorka Agnieszka Włodarczyk);  
  o licytuje się przedmioty przekazywane przez czołowych polityków państwa i biznesmenów;
 • Darowizny finansowe przekazywane przez Zakłady Pracy, Lokalny Biznes.
 • Darowizny rzeczowe – meble i inne akcesoria. Pracę własną członków Klubu – projekty, poligrafia, opieka nad młodzieżą w trakcie Obozu Żeglarskiego i wyjazdów turystycznych.
 • Zbiórkę odzieży, obuwia, zabawek i innych przedmiotów użytku codziennego.
 • Organizowanie międzynarodowych tematycznych konferencji z udziałem przedstawicieli Władz Państwowych i Samorządowych, a także gości z zagranicy.
 • Otrzymywane wpłaty – 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – Klub nasz ma status organizacji pożytku publicznego KRS-0000010924.
 • Zgromadzone środki finansowe w okresie 15 lat to kwota 250 tys. złotych w gotówce i szacowane na około 150 tys. złotych otrzymane przedmioty i praca własna członków klubu.